“Hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững” năm 2023: Thông báo số 1

THÔNG BÁO SỐ 1
V/v Tổ chức “Hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững” năm 2023

Kính gửi: – Các cơ quan, đơn vị
                – Các nhà khoa học, chuyên gia, và các nhà quản lý– Các nhà khoa học, chuyên gia, và các nhà quản lý

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM đăng cai tổ chức Hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững năm 2023 (ESD-2023). Hội thảo hứa hẹn sẽ là diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, các học giả, nhà quản lý và các bên liên quan có thể trao đổi, chia sẻ và công bố các ý tưởng, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và quản lý Môi trường. Bên cạnh đó, hội thảo cũng hướng tới việc mở rộng các cơ hội hợp tác, kết nối trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa các đối tác trong và ngoài nước.

Thông tin chi tiết về hội thảo có thể xem tại: http://www.environment.hcmus.edu.vn/hoi-nghi-khoa-hoc/

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

 • Thời gian: 2 ngày (Thứ sáu và thứ bảy, ngày 27-28 tháng 10 năm 2023)
 • Địa điểm: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ

 • Các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên từ các trường Đại học, các Viện và các Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước.
 • Các cán bộ của các Sở, Ban ngành liên quan, các công ty, doanh nghiệp có liên quan.

3. NGÔN NGỮ HỘI THẢO: Tiếng Việt và tiếng Anh

4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

 • Phiên toàn thể: các báo cáo mời và thảo luận chung;
 • Hội thảo tại các phân ban: các báo cáo miệng (oral) và báo cáo treo (poster);

5. CHỦ ĐỀ VÀ CÁC LĨNH VỰC CỦA HỘI THẢO

Nội dung của hội thảo tập trung vào cáo chủ đề chính sau:

 • Khoa học môi trường
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Công nghệ môi trường
 • Khoa học trái đất
 • Tin học ứng dụng trong môi trường
 • GIS và viễn thám ứng dụng
 • Kinh tế tuần hoàn
 • Biến đổi khí hậu
 • Phát triển bền vững

6. CÔNG BỐ KHOA HỌC

 Các bài báo nộp tham dự hội thảo sẽ được phản biện và xem xét xuất bản trong Tuyển tập hội nghị trong danh mục Scopus (dự kiến IOP Conference Series: Earth and Environmental Science).

7. PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ XUẤT BẢN

 • Phí đăng ký tham dự: 500,000 VNĐ
 • Phí xuất bản: 3,000,000 VNĐ

7. CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Đăng ký tên bài báo và nộp tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh không quá 300 từ)30/06/2023
Thông báo chấp nhận tóm tắt15/07/2023
Thông báo số 215/07/2023
Nộp toàn văn bài báo31/08/2023
Thông báo chấp nhận bài báo31/09/2023
Đăng ký tham dự Hội thảo10/10/2023
Hội thảo chính thức27-28/10/2023

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban tổ chức theo địa chỉ:

 • Thư ký hội thảo:
  • TS. Phan Như Nguyệt: 0931779188
  • ThS. Nguyễn Ngọc Tuyến
  • ThS. Trần Thị Thanh Dung
 • VP Khoa Môi Trường (Phòng C15), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
 • Email: hnkh-kmt@hcmus.edu.vn

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và cán bộ của quý cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tham dự và gửi bài để Hội thảo thu được các kết quả tốt đẹp./.

Đính kèm File thông báo

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Phó Hiệu trưởngTrần Minh Triết