KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG – NGÀNH HỌC NỀN TẢNG VỚI THẾ MẠNH LIÊN NGÀNH


Khoa học Môi trường là ngành khoa học nghiên cứu mối liên hệ và tương tác giữa con người và môi trường xung quanh. Trải qua chặng đường hơn 20 năm hình thành và phát triển, ngành Khoa học Môi trường của Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM đang dần khẳng định định vai trò và vị thế trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với xu thế chung của Thế giới, đáp ứng những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Giới thiệu ngành Khoa học Môi trường

Thế mạnh của ngành học:

 • Là một ngành khoa học ứng dụng, liên ngành (Địa chất, Hóa học, Sinh học, Toán – Tin học, Xã hội học, Khoa học quản lý,…)
 • Ngành học giàu truyền thống của Khoa Môi trường.
 • Ngành học đáp ứng được nhiều vị trí việc làm trong lĩnh vực môi trường.
 • Người học có nhiều trải nghiệm thực địa, khám phá thiên nhiên, môi trường và con người.
 • Đa dạng chuyên ngành và hướng nghiên cứu để người học lựa chọn: Khoa học Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường, Môi trường và Tài nguyên Biển, Quản lý Môi trường, Tin học Môi trường, GIS và viễn thám ứng dụng.
 • Ngành học đầy đủ các bậc đào tạo sau đại học.

Thông tin tuyển sinh năm 2022:

 • Mã ngành: 7440301
 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 140 sinh viên.
 • Phương thức tuyển sinh: theo 6 phương thức của Bộ GD&ĐT
 • Khối tuyển:

o A00: Hóa – Toán – Lý

o B00: Sinh – Hóa – Toán

o B08: Toán – Sinh – Tiếng Anh

o D07: Toán – Hóa – Tiếng Anh

Chào đón các em đến với ngành Khoa học Môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Tự nhiên – ĐHQG-HCM!

Thông tin liên hệ:

 • Phòng C15, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
 • Điện thoại: (028) 38 304 379