[KHÓA TẬP HUẤN] NHÃN SINH THÁI VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

Khoa Môi trường thông báo về Khóa tập huấn: “Nhãn sinh thái và tiêu dùng bền vững” miễn phí dành cho sinh viên:

1. Đơn vị tổ chức:

  • Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP. HCM 
  • Trung tâm Ứng phó sự cố An toàn Môi trường

2. Thời gian: ngày 23/12/2023 (cả ngày)

3. Địa điểm: Phòng I23, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5)

4. Nội dung chương trình:

  • Lớp 01: Sử dụng tài nguyên hiệu quả, nhãn sinh thái, thiết kế bền vững.
  • Lớp 02: Sản xuất và tiêu dùng bền vững

5. Báo cáo viên: GV Khoa Môi trường

6. Đăng ký: Sinh viên đăng ký theo mẫu: Tại đây

7. Chứng nhận hoàn thành lớp huấn luyện: Học viên tham dự đầy đủ 2 buổi học sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành sau khóa học.