QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – NGÀNH HỌC VÌ CUỘC SỐNG BỀN VỮNG

Quản lý Tài nguyên và Môi trường là ngành học được Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2022-2023. Ngành học được phát triển với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức cơ sở và nâng cao về quản lý tài nguyên và môi trường, có kỹ năng thực hành sâu rộng, cũng như khả năng tiếp cận nhanh các kiến thức mới và có thể vận dụng vào việc giải quyết các vấn đề tài nguyên và môi trường nhằm đáp ứng xu hướng mới của thị trường xanh, và những hoạt động kinh doanh hướng đến phát triển bền vững.

Giới thiệu ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Với những chuyên ngành được xây dựng sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại: 

  • Các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, quản lý đô thị; 
  • Các tổ chức phi chính phủ về tài nguyên và môi trường;  
  • Các doanh nghiệp khai thác sử dụng các số liệu môi trường, bản đồ số, số liệu không gian;
  • Bộ phận quản lý môi trường, quản lý chất lượng, quản lý an toàn tại các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất;
  • Các viện và trung tâm nghiên cứu, các trường đại học;
  • Và sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học cao hơn tại trường ĐH KHTN

Năm 2022, ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (mã ngành 7850101) tuyển sinh với chỉ tiêu 80 sinh viên theo 6 phương thức của Bộ GD&ĐT và 4 khối tuyển:

  • A00: Toán – Lý – Hóa
  • B00: Toán – Hóa – Sinh
  • B08: Toán – Sinh – Tiếng Anh
  • D07: Toán – Hóa – Tiếng Anh

Thông tin liên hệ: