SEMINAR HỌC THUẬT KHOA MÔI TRƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2024

Khoa Môi trường trân trọng kính mời Quý Thầy cô tham gia Seminar học thuật Khoa Môi trường, tháng 3/năm 2024 với các thông tin như sau:

  • Thời gian: 8h30 sáng thứ Hai, 25/03/2024
  • Địa điểm: Phòng F110 – Cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.

1. Quản lý thích ứng hệ sinh thái thủy vực

Báo cáo viên: TS. Thái Ngọc Trí  – Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

2. The co-existing of microplastics and emerging organic contaminants

Báo cáo viên: TS. Đỗ Thị Thùy Quyên – Bộ môn Công nghệ môi trường.

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên, học viên cao học tham dự và trao đổi khoa học!