SINH VIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG HOÀN THÀNH BẢO VỆ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Vừa qua, các bạn sinh viên Khoa Môi trường từ Khóa 2019 trở về trước đã bảo vệ thành công đề tài tốt nghiệp.

Trong đó:

  • Ngành Khoa học Môi trường có 68 đề tài (gồm 42 khóa luận, 26 seminar) thuộc 5 chuyên ngành
  • Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có 61 đề tài (gồm 34 khóa luận, 27 seminar) thuộc 2 chuyên ngành
Hội đồng Khoa học Môi trường
Hội đồng Tài nguyên Thiên & Môi trường
Hội đồng Môi trường & Tài nguyên Biển
Hội đồng Quản lý Môi trường
Hội đồng Quản lý Môi trường
Hội đồng Tin học Môi trường

Sự chuẩn bị chu đáo trong suốt học kỳ vừa qua với nền tảng được xây dựng từ quá trình học đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành đã giúp các bạn tự tin, bản lĩnh bảo vệ thành công đề tài của mình trước Hội đồng chuyên môn.

Hội đồng CNMT Nước & Đất
Hội đồng CNMT Không khí & Chất thải rắn

Điểm nút quan trọng này sẽ là cột mốc đáng nhớ trong quãng đời sinh viên. Chúc các bạn thành công trong những chặng đường sắp tới!