[THÔNG BÁO] Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên các CTĐA khóa tuyển 2023 (Khác CNTT)

Khoa Môi trường thông báo về chuẩn đàu ra ngoại ngữ cho sinh viên các CTĐA khóa tuyển 2023 (Khác CNTT):

Sinh viên xem thông báo: Tại đây

Trân trọng