[Thông báo] Chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh năm học 2024/2025

Khoa Môi Trường thông tin về Chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh cho năm học 2024/2025 đã chính thức mở đơn.

Học bổng Chevening của Chính phủ Anh đem đến cơ hội phát triển về mặt chuyên môn và học thuật cho các cá nhân có tiềm năng lãnh đạo và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội thông qua quá trình học tập tại Anh.

Dưới đây là một số thông tin ngắn gọn về học bổng Chevening:

  • Hình thức: Học bổng toàn phần cho Thạc sĩ trong 1 (một) năm tại bất kì trường Đại học nào tại Vương quốc Anh
  • Lĩnh vực: không giới hạn (Chevening hỗ trợ hơn 12,000 khóa học)
  • Giá trị: học bổng toàn phần
  • Thời gian ứng tuyển: 12/9 – 7/11/2023

Một điều kiện rất linh hoạt của Chevening là việc ứng viên chỉ cần xác định rõ 3 khóa học tại thời điểm nộp hồ sơ học bổng nhưng chưa cần thư mời nhập học của trường. Thư mời nhập học cần được nộp muộn nhất vào ngày 11/07/2024 sau khi đã kết thúc vòng phỏng vấn. 

Trong trường hợp gặp vấn đề kĩ thuật, ứng viên có thể gửi email tới địa chỉ vietnam@chevening.org để nhận được trợ giúp. Đối với những vấn đề khác liên quan đến Chevening, ứng viên có thể liên hệ với Ban Điều phối Học bổng Chevening qua địa chỉ chevening.vietnam@ukinvietnam.com.

Trân trọng.