[THÔNG BÁO] CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOSHIBA NĂM HỌC 2023 – 2024

Khoa Môi trường thông tin về Chương trình học bổng Toshiba năm học 2023-2024:

Chương trình học bổng Toshiba năm 2023-2024 cung cấp các suất học bổng toàn phần trị giá 200,000 JPY/suất/năm học và học bổng bán phần trị giá 100,000 JPY/suất/năm học cho những học viên có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, đang học chương trình Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ tại ĐHQG-HCM.
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo công văn: Tại đây
Thời hạn nộp hồ sơ đến Phòng Quan hệ Đối ngoại: Đến hết ngày 29/8/2023

Bản cứng hồ sơ nộp tại: Phòng F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5

Bản mềm hồ sơ nộp qua email: internationalrelations@hcmus.edu.vn

Trân trọng