[THÔNG BÁO] CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ NĂM 2022

Khoa Môi Trường thông tin về Chương trình Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ năm 2022 (Kế hoạch các chương trình được liên kết tại Tiêu đề) gồm 3 nội dung chính:
1/ “Ươm mầm sinh viên nghiên cứu khoa học – công nghệ”: Chương trình đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ cấp Trường dành cho sinh viên
–   Chương trình được bắt đầu triển khai từ 05/2022.
–   Hình thức tổ chức chương trình đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ cấp Trường dành cho sinh viên tương tự chương trình đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ cấp Trường dành giảng viên/nghiên cứu viên/chuyên viên của Trường, nhưng có những quy định riêng được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu và đối tượng thực hiện đề tài.
–   Thời gian thực hiện: 06 – 12 tháng, những đề tài có kết quả tốt có thể được xem xét tiếp tục thực hiện nghiên cứu tiếp.
2/ Chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng sinh viên học tốt – tích cực nghiên cứu khoa học – công nghệ”
–   Triển khai từ 5/2022 đến hết năm 2022.
–   Sinh viên tham gia các chương trình hội thảo, tập huấn, chuyên đề chia sẻ phương pháp học tập bậc đại học, phương pháp phát triển ý tưởng khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học – công nghệ, các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học – công nghệ của sinh viên do Ban Phong trào – Học tập của Đoàn trường tổ chức.  
3/ Giải thưởng ”Sinh viên nghiên cứu khoa học – công nghệ”
–   Triển khai từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022.
–   Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học – công nghệ” nhằm tuyên dương, khen thưởng những sinh viên/nhóm sinh viên có thành tích, đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ xuất sắc; đồng thời chọn lọc, giới thiệu các đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ xuất sắc của sinh viên tham dự các giải thưởng ”Sinh viên nghiên cứu khoa học – công nghệ” các cấp.

Trân trọng thông báo.