[THÔNG BÁO] CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN MÙA HÈ – SI COURSE, TRƯỜNG  OSAKA METROPOLITAN

Khoa Môi trường thông báo về chương trình trao đổi trao đổi kéo dài 4 tháng có tên Nhà đổi mới xã hội Glocal (GLOCSI) tại trường Osaka Metropolitan University tại Nhật Bản.

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về đổi mới xã hội sẽ được cấp cho những người đã hoàn thành thành công chương trình.

Khóa học đổi mới xã hội: http://www.coil.osaka-cu.ac.jp/en/

Thông tin hướng dẫn, các bạn vui lòng: Xem tại đây

Trân trọng