[THÔNG BÁO] Đăng ký học phần HK2/2023-2024 chương trình Đề án CLC

  • Khoa Môi Trường thông báo thời gian đăng ký học phần HK2/23-24 cho sinh viên chương trình Đề án CLC ngành Khoa học Môi trường như sau:
Từ 9g ngàyĐến 20g ngàyKhóaNội dung thực hiện
25/12/202327/12/2023Tất cả các khóaĐKHP
07/01/202408/01/2024Tất cả các khóaĐiều chỉnh ĐKHP
  • Cập nhật điều kiện ĐKHP:

Căn cứ thông báo số 225/TB-KHTN ngày 21/11/2023: Trường sẽ chặn đăng ký học phần HK2/2023-2024 đối với sinh viên còn nợ học phí. Do đó sinh viên phải hoàn tất học phí HK1/23-24 theo quy định.

  • Sinh viên bắt đầu HK2/23-24 từ tuần 01/01/2024.
  • Sinh viên K2020: đăng ký học phần “Khóa luận tốt nghiệp” và các môn trả nợ (nếu có) với các khóa sau.
  • Thời Khóa biểu dự kiến HK2/23-24:
  • Đính kèm kế hoạch học tập chương trình Đề án CLC năm học 2023-2024: