[THÔNG BÁO] Đăng ký học phần HK3/2021-2022 – CT đại trà

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ hè năm học 2021-2022

cho sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy chương trình Đại trà

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy chương trình Đại trà (ĐH-CQ) về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong học kỳ hè (HK3/2021-2022) như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:          

Từ 9h ngàyĐến 18h ngàyKhóaNội dung thực hiệnNgành được đăng kýGhi chú
22/06/202224/06/2022K20 về trướcĐăng ký học phầnTất cả các ngànhT/b chi tiết tại website các Khoa
29/06/202230/06/2022K20 về trướcĐăng ký HP Anh VănTất cả các ngành 
07/07/202208/07/2022K20 về trướcĐiều chỉnh ĐKHPTất cả các ngành(*)

    (*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

2. Điều kiện đăng ký:

  • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ (Môn học, lịch học Khoa Môi Trường sẽ thông báo sau).
  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ hè không vượt quá 12TC

Lưu ý:  

  • Thời gian học: 04/07/2022 đến 21/08/2022
  • Dự kiến thi: 22/08/2022 đến 28/08/2022
  • Trường chỉ trả lời email cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.