[THÔNG BÁO] Đăng ký học phần và TKB dự kiến chương trình Đề án TCTA trong HK3/23-24

  1. Khoa Môi Trường thông báo thời gian đăng ký và điều chỉnh học phần trong học kỳ 3, năm học 2023-2024 như sau:
Từ 9h ngàyĐến 18h ngàyKhóaNội dung thực hiện
27/04/202428/04/2024Tất cả các khóaĐKHP
02/05/202403/05/2024Tất cả các khóaĐiều chỉnh ĐKHP
  • Thời gian bắt đầu Học kỳ 3/2023-2024: 06/05/2024
  • Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu khi đăng ký, tránh trùng lịch học giữa các môn.
  • Bắt đầu từ HK này SV không được điều chỉnh ĐKHP khi đã bắt đầu học.
  1. Điều kiện đăng ký:
  • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.
  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
  • Số tín chỉ đăng ký trong một học kỳ từ 10 đến 22 tín chỉ.
  • Căn cứ thông báo số 225/TB-KHTN ngày 21/11/2023 của Hiệu trưởng, sinh viên không đóng học phí học kỳ trước đúng quy định sẽ không được đăng ký học phần vào HK3/2023-2024 và sẽ bị xử lý học vụ theo quy định hiện hành.
  1. Thời khóa biểu dự kiến HK3/23-24 (đã cập nhật phòng học)