[THÔNG BÁO] Điều chỉnh quy định về việc đóng học phí trong HK1/2023-2024

Nhà trường có thông báo về việc điều chỉnh quy định về việc đóng học phí trong HK1/2023-2024. 

Sinh viên xem chi tiết trong File đính kèm.

  • Tạm thời chưa áp dụng việc hủy kết quả đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2023-2024 với trường hợp sinh viên không đóng học phí đúng thời hạn quy định. Tuy nhiên, sinh viên phải đóng học phí để được dự thi cuối kỳ.
  • Sinh viên không đóng học phí sẽ không được đăng ký học phần trong học kỳ tiếp theo và sẽ bị xử lý học vụ theo quy định hiện hành.
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nếu có nguyện vọng gia hạn học phí sẽ thực hiện theo quy định theo Quyết định số 2165/QĐ-KHTN ngày 26/10/2023.

Thông báo thu học phí HK1.23-24(ngân hàng).pdf (hcmus.edu.vn)

QĐ-số-2165_QĐ_KHTN.pdf (hcmus.edu.vn)