[THÔNG BÁO] GCRF call for research proposals: Urban Infrastructure

Khoa Môi Trường thông tin về chương trình tài trợ nghiên cứu thuộc Quỹ GCRF, lĩnh vực Hạ tầng đô thị. Chương trình dành cho các dự án nghiên cứu liên ngành (xã hội và kỹ thuật), giữa các nhà khoa học Anh và NKH ở các nước đang phát triển. Cơ quan triển khai GCRF: British Academy và Royal Academy of Engineering.
 

Thông tin chi tiết chương trình: Xem tại đây

Trân trọng.