[THỐNG BÁO] Gia hạn nộp đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học 2016

Khoa Môi Trường có nhận được thông báo về thông tin gia hạn gửi đề tài tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2016.

 

Thời gian gia hạn đến hết ngày 31/8/2016.

Thông tin về chương trình Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2016 vui lòng xem tại SV NCKH  2016