[THÔNG BÁO] GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" NĂM 2015

Khoa Môi trường nhận được Thông tin về GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2015 và GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – EUREKA LẦN XVII 2015.
Đây là một sân chơi bổ ích nhằm phát hiện và bồi dưỡng niềm đam mê của sinh viên về khoa học công nghệ.

I.  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

          Sinh viên trường ĐH KHTN đang theo học các hệ đào tạo: chính quy (ĐH, CĐ) và hoàn chỉnh đại học có quyền tham gia theo 02 hình thức cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 03 sinh viên).

II.   CÁC LĨNH VỰC THAM GIA:

Đề tài dự thi phải ghi rõ lĩnh vực đăng ký, là một trong 09 lĩnh vực do BTC quy định (BTC sẽ không chấp nhận những đề tài đăng ký lĩnh vực khác với 09 lĩnh vực sau):

 1. Sinh học – Công nghệ Sinh học;
 2. Tin học – Công nghệ thông tin;
 3. Hóa học;
 4. Vật lý;
 5. Điện tử viễn thông;
 6. Môi trường;
 7. Toán học;
 8. Khoa học vật liệu
 9. Địa chất.

III.   HỒ SƠ DỰ GIẢI:

Các công trình nộp về văn phòng Đoàn Trường, bao gồm:

 1. Phiếu đăng ký tham dự giải thưởng
 2. Bản nhận xét, đánh giá, cho điểm của giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện (nếu có).
 3. Bản báo cáo đề tài hoàn chỉnh (01 bản) trình bày theo đúng quy định.
 4. 01 đĩa CD gồm các file phiếu đăng ký (theo mẫu), tóm tắt công trình (file word, tối đa 01 trang A4), báo cáo hoàn chỉnh (file pdf hoặc file word) và chương trình (đối với đề tài có xây dựng chương trình).

IV.   THỜI GIAN THAM GIA:

Đăng ký và nộp đề tài hoàn chỉnh: Hạn chót 28/8/2015 (thứ sáu)
Chấm vòng loại: 03/9/2014 – 18/9/2015
Báo cáo vòng chung kết: tháng 10/2015
Thời gian công bố kết quả: tháng 11/2015
** Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Văn phòng Đoàn trường, hoặc download các biểu mẫu tại website Đoàn trường:http://doantn.hcmus.edu.vn, mục Học tập – NCKH / Biểu mẫu.

V.   GIẢI THƯỞNG VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THAM GIA:

Mỗi đề tài tham dự sẽ được hỗ trợ 100.000 đồng cho chi phí in ấn.
Sinh viên có công trình đăng ký tham gia đều được cộng điểm rèn luyện.
Các công trình dự thi cấp trường sẽ được xét chọn và đề cử tham gia các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp cao hơn.
Các công trình đoạt giải sẽ được giới thiệu lên các phương tiện thông tin của Đoàn trường.
Tặng giấy khen của BGH cho những cán bộ trực tiếp hướng dẫn những công trình đoạt giải nhất và những đơn vị tích cực hỗ trợ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.
Giá trị giải thưởng:
Giải nhất gồm: 01 quả táo vàng Newton, Giấy khen của BGH, tiền thưởng 3.000.000đ
Giải nhì, ba, khuyến khích: Giấy khen của BGH, Các mức thưởng lần lượt: 2.000.000đ, 1.500.000đ, 1.000.000đ.

Các bạn sinh viên quan tâm xem chi tiết thông tin tại đây.
Nguồn Trường ĐH KHTN 
http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=9031&Itemid=1322