[THÔNG BÁO] HỌC BỔNG THƯỜNG NIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Khoa Môi Trường trân trọng thông báo Chương trình học bổng thường niên Khoa Môi trường được tài trợ từ các Doanh nghiệp, Cựu sinh viên và các Thầy Cô trong Khoa:

  1. Mục tiêu học bổng

Học bổng thường niên Khoa Môi trường được xây dựng nhằm khuyến khích tinh thần phấn đấu học tập và rèn luyện của sinh viên Khoa Môi trường, tạo thêm động lực cho các bạn Sinh viên vượt khó có thành tích học tập khá tốt; Sinh viên có thành tích học tập tốt, hoạt động phong trào tích cực.

Đối tượng: Sinh viên năm 1, 2, 3, 4 Khoa Môi trường.

2. Các tiêu chí để trao học bổng

Đối tượngTiêu chí
1. Sinh viên vượt khó, có thành tích học tập kháCó kết quả học tập ≥ 6.0
Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc gia đình thuộc diện chính sách.
2. Sinh viên có thành tích học tập tốt, tích cực trong các hoạt động Đoàn – HộiCó kết quả học tập tích lũy ≥ 7.5 
Hoạt động phong trào tích cực

Điều kiện bắt buộc: Sinh viên nhận được học bổng phải báo cáo kết quả học tập 1 năm sau đó (NH 2023 – 2024) cho Khoa Môi trường và các đơn vị tài trợ (gồm Thư cảm ơn và Bảng điểm).

3. Hồ sơ xin học bổng

Hồ sơ xin học bổng bao gồm:

(1) Đơn xin học bổng: sinh viên VIẾT TAY, ghi rõ quá trình học tập, hoàn cảnh gia đình, các học bổng đã được nhận trong năm học 2022 – 2023, quá trình phấn đấu rèn luyện. Đối với sinh viên năm 4: ngoài các mục nêu trên, sinh viên trình bày sơ lược khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên xem: Mẫu tại đây (Sinh viên sử dụng mẫu để viết tay, không dùng mẫu in ra để điền vào).

(2) Giấy chứng nhận có xác thực địa phương về hoàn cảnh gia đình (nếu có).

(3) Bảng điểm năm học 2022 – 2023 (Sinh viên năm nhất bỏ qua mục này).

(4) Bản sao các bằng khen, chứng nhận thành tích, rèn luyện khác (nếu có).

Sinh viên nộp Học bổng bắt buộc phải đăng ký hồ sơ trực tuyến: Tại đây

Lưu ý: 

  • Sinh viên đủ điều kiện trên làm hồ sơ gửi về Khoa trước ngày 03/11/2023 tại Văn phòng Khoa (C15 – Cơ sở Nguyễn Văn Cừ)
  • Thời gian trao học bổng dự kiến: Ngày kỷ niệm Truyền thống Khoa Môi Trường.
  • Sinh viên đã nộp hồ sơ học bổng SAKI không cần nộp lại hồ sơ cho Học bổng này.

Trân trọng thông báo.