[Thông báo] Kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng học tập trình độ đại học cho sinh viên hệ chính quy chương trình đại trà – Khóa tuyển 2023

Khoa Môi trường thông báo Kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng học tập trình độ đại học cho sinh viên hệ chính quy chương trình đại trà – Khóa tuyển 2023.

Đối tượng áp dụng: Sinh viên khóa 2023 (Chương trình Đại trà) của 3 ngành

  • Khoa học Môi trường
  • Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
  • Quản lý tài nguyên và môi trường

Hình thức: Tập huấn online qua Zoom

Thông tin chi tiết lớp tập huấn sinh viên xem tại đây

Trân trọng