[THÔNG BÁO] Kết quả xét chuyên ngành chính thức khóa 2021 (CT Đại trà)

Khoa Môi trường thông báo danh sách chuyên ngành chính thức cho sinh viên khóa 2021 như sau:

  • Ngành Khoa học Môi trường: KHMT
  • Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường: CNKTMT

Sinh viên tiến hành đăng ký môn học cho học kỳ 2/2023-2024 theo Thời khóa biểu của từng chuyên ngành (Khoa thông báo sau) trong thời gian từ 19/02-25/02/2024 trên portal theo kế hoạch của nhà trường.

Thời gian bắt đầu học kỳ: 26/02/2024 tại cơ sở Linh Trung.

Sinh viên có thắc mắc về kết quả xét chuyên ngành phản hồi qua email vttminh@hcmus.edu.vn (cô Tâm Minh).