[THÔNG BÁO] Kết quả xét chuyên ngành lần 1 khóa 2021 (CT Đại trà)

Khoa Môi trường thông báo danh sách chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 như sau:

  • Ngành Khoa học Môi trường: KHMT
  • Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường: CNKTMT

Sinh viên nộp đơn xét lại chuyên ngành tại đây: LINK (Mẫu đơn đính kèm trong link).

  • Đối với sinh viên chưa được xét hoặc không đủ điều kiện xét, nếu đang học trả nợ các môn trong HK1/23-24 nhưng chưa có điểm, sinh viên nộp đơn xét lại chuyên ngành, điền đầy đủ thông tin các môn học đang trả nợ và cam kết hoàn thành các môn học này.
  • Sinh viên đã được xét vào chuyên ngành nếu muốn điều chỉnh không cần điền thông tin kết quả học tập trong đơn.

Thời gian đăng ký xét lại: 04-06/01/2024 (17h00).

Thời gian công bố kết quả chính thức: 08/01/2024.