[THÔNG BÁO] Nộp đơn phúc khảo HK1/23-24 chương trình Đề án các khóa

Phòng khảo thí Đảm bảo chất lượng có thông báo thời gian nộp đơn phúc khảo điểm Học kỳ 1, năm học 2023-2024 cho các lớp chương trình đề án như sau:

  • Thời gian nhận đơn: 28-29/02/2024.
  • Nộp đơn tại Phòng khảo thí (mẫu đơn SV xem trên website Phòng).

Chi tiết xem thông báo đính kèm: