Thông báo nộp học phí HK2 / 2023-2024 đối với sinh viên chương trình Đề án

Trường Đại học Khoa học tự nhiên có thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với sinh viên (SV) trình độ đại học hệ chính quy chương trình Đề án như sau:

  • Thời gian tra cứu học phí: từ ngày 27/02/2024 đến ngày 01/03/2024, SV xem học phí phải đóng trên hệ thống Portal trường (Dashboard à Quản lý học tập à Tra cứu học phí). Nếu thắc mắc về số tín chỉ đăng ký trong học kỳ, SV sẽ liên hệ Bộ phận giáo vụ Khoa trước ngày 01/03/2024 để được giải quyết.
  • Thời gian đóng học phí: từ ngày 05/03/2024 đến 29/03/2024.

Chi tiết thông báo sinh viên xem tại LINK