[THÔNG BÁO] SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2023 – 2024

Theo kế hoạch của Trường về Tuần lễ sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2023-2024, Khoa Môi Trường tổ chức buổi chuyên đề với thông tin cụ thể như sau:

– Đối tượng: Toàn thể sinh viên Khóa 2020 (bắt buộc)
– Thời gian: 7g45 – 11g30 ngày 04/5/2024 (Thứ 7)
– Địa điểm: Hội trường I
– Nội dung: 
+ Giới thiệu về cơ hội học tập, nghiên cứu chuyên sâu
+ Những điều sinh viên cần chuẩn bị trước khi ra trường
+ Cơ hội việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp

Đây là hoạt động bắt buộc đối với sinh viên năm 4. Các bạn vui lòng đến đúng thời gian và địa điểm nêu trên để tham dự chuyên đề và mang theo Thẻ sinh viên để điểm danh.
Sau 8g00, các bạn đến trễ sẽ không được điểm danh và xem như không hoàn thành tích lũy chuyên đề để tốt nghiệp.

Trân trọng