Thông báo sinh viên đăng ký thực hiện đề tài ở PTN Khoa Môi trường

Khoa Môi trường thông báo về việc đăng ký làm đề tài tốt nghiệp trong phòng thí nghiệm ở Học kỳ 2/Năm học 2023-2024 như sau:

  • Sinh viên thực hiện đăng ký từ ngày 12/3 đến hết ngày 14/3/2024 tại Link_dang_ky

Ngoài ra, sinh viên cần nộp bản giấy đơn đăng ký có xác nhận của GVHD và gửi cho Thầy Hoàng Minh vào ngày 16/3 (ở NVC) và 19/3 (ở Linh Trung)

Sinh viên sẽ được thông báo về nơi được phân công làm việc trong PTN vào ngày 15/3.

Lịch tập trung nhận dụng cụ PTN và hướng dẫn nội quy PTN là sáng 16/3 (ở NVC- C14) và sáng 19/3 (ở Linh trung – phòng A203).

Khoa Môi trường trân trọng thông báo!