[THÔNG BÁO] THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN 1 LỚP CAO HỌC KHÓA 33/2023

Khoa Môi Trường thông báo Thời khóa biểu Học phần 1 lớp Cao học khóa 33/2023
Thời gian học:

  • 18/12/2023 đến 28/01/2024 (6 tuần): học chuyên môn
  • 29/01/2024 – 18/02/2024 : Nghỉ Tết Nguyên Đán  
  • 19/02/2024 đến 24/3/2024 (5 tuần): học chuyên môn
  • 01/4/2024 đến 14/4/2024: thi kết thúc học phần

Ghi chú: Các lớp chưa có phòng học, sẽ cập nhật sau. Học viên theo dõi tại trang web của Khoa/ Bộ môn phụ trách chuyên ngành

STT Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học Hình thức thi
1 Các phương pháp phân tích môi trường hiện đại TS. Lê Tự Thành
TS. Trần Thị Thu Dung
Khoa học môi trường Thứ 4 (18g00) I44
Ngày 20/12/2023: học phòng F203
tiểu luận
2 Hoá môi trường nâng cao PGS.TS. Tô Thị Hiền Thứ 3 (18g00) I34 tiểu luận
3 Tài nguyên nước và sử dụng hợp lý PGS.TS. Vũ Văn Nghị Thứ 2 (18g00) F203 tiểu luận
4 Viễn thám và GIS ứng dụng TS. Trần Anh Tú
TS. Nguyễn Hải Âu
Thứ 7 (8g00) F200 bài tập + vấn đáp
1 Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường PGS.TS. Trương Thanh Cảnh Quản lý tài nguyên và môi trường Thứ 5 (18g00) B11B tiểu luận
2 Quản lý môi trường doanh nghiệp TS. Lê Hoàng Anh Thứ 3 (18g00) B11A
Ngày 19/12/2023: học phòng F205B
tiểu luận
3 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước PGS.TS. Đào Nguyên Khôi
PGS.TS. Bùi Việt Hưng
Thứ 7 (18g00) I41 tiểu luận
4 Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường PGS.TS. Tô Thị Hiền Thứ 2 (18g00) I92
Ngày 18/12/2023: học phòng C32B
tiểu luận

Thời khóa biểu Học phần 1 Lớp cao học khóa 33/2023