[Thông báo] Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường và ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường năm 2022 – đợt 2

1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thi tuyển, xét tuyển, tuyển thẳng

2. DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

SttTên ngành/ chuyên ngànhChỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 – đợt 2Chỉ tiêu xét tuyển
1Khoa học môi trường1915%
2Quản lý tài nguyên và môi trường2615%

3. MÔN THI TUYỂN VÀ HÌNH THỨC THI

Các môn thi: thí sinh sẽ thi 3 môn: cơ bản, cơ sở và ngoại ngữ

Stt Tên ngành/ chuyên ngành Tên môn thi (hình thức thi)
    Môn cơ bản Môn cơ sở
1 Khoa học môi trường Môi trường đại cương (TL) Cơ sở khoa học môi trường (VĐ)
2 Quản lý tài nguyên và môi trường Môi trường đại cương (TL) Cơ sở quản lý môi trường (TL)

4. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ THI:

  • Thí sinh nộp hồ sơ dự thi trực tiếp (có thể nhờ người thân nộp thay) tại Phòng ĐT Sau đại học từ ngày 22/8/2022 đến 16g00, ngày 07/10/2022.

5. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

5.1. Khung chương trình đào tạo:

– Cấu trúc chương trình đào tạo:

Loại chương trình Tổng số tín chỉ Số tín chỉ
Kiến thức chung Kiến thức cơ sở và CN Luận văn
(Triết, ngoại ngữ) Bắt buộc Tự chọn
Phương thức 1 60 3 16 21 20
Phương thức 2 60 3 16 26 15
Phương thức 3 60  3 16 32 9

– Chi tiết khung chương trình đào tào

  • Ngành Khoa học môi trường: https://sdh.hcmus.edu.vn/2018/05/21/khoa-hoc-moi-truong/
  • Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: https://sdh.hcmus.edu.vn/2018/05/21/quan-ly-moi-truong/

5.2. Thời gian đào tạo, kế hoạch học tập:

a. Tổng thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ: 2 năm (24 tháng), hệ chính quy.

b. Kế hoạch học tập: Khóa học sẽ bắt đầu vào tháng 12/2022.

c. Lịch học trong tuần.

  • Lịch học ngoài giờ (chủ yếu vào tối thứ 6; cả ngày thứ 7 và chủ nhật):
  • Lịch học được sắp xếp linh động theo kế hoạch của người học và giảng viên;

5.3. Học phí: Dự kiến mức thu học phí toàn khóa học (2 năm) chính quy theo khối ngành như sau

  • Ngành Khoa học môi trường: 60.525.000 VNĐ
  • Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: 57.150.000 VNĐ

6. THÔNG TIN CHI TIẾT

  • Thông báo xét tuyển

https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-2/

  • Thông báo tuyển sinh

https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-2/

  • Thông báo tuyển thẳng

https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-2/