[THÔNG BÁO] V/v BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG THƯỞNG NIÊN 2022

Khoa Môi trường thông báo đến các em sinh viên đã được nhận học bổng thường niên Khoa Môi trường năm 2022 gửi thông tin báo cáo kết quả học tập đến các đơn vị tài trợ.

Thông tin chi tiết về Hồ sơ và Đơn vị đã tài trợ cho các em, vui lòng: Xem tại đây
Hạn cuối: 03/11/2023

Trân trọng.