[THÔNG BÁO] V/v TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Khoa Môi trường thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp chương trình Cử nhân Đại học (hệ Chính Quy) cho sinh viên khóa 2019 trở về trước như sau:

1. Thời gian: 12h30 – 17h00 ngày 16/12/2023 (Thứ 7)
2. Địa điểm: Giảng đường 1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM (cơ sở Nguyễn Văn Cừ)

3. Đăng ký làm lễ tốt nghiệp: Sinh viên từ khóa 2019 trở về trước đã được xét tốt nghiệp theo quy định của Phòng Đào tạo, đăng ký làm lễ tốt nghiệp: Tại đây

Thời gian kết thúc đăng ký: đến hết ngày 15/11/2023

4. Kinh phí dự kiến: 420.000 đồng/sinh viên (Phí chính xác sẽ được thông tin ở thông báo tiếp theo sau khi có số lượng sinh viên chính thức tham dự lễ)

5. Thời gian tổng duyệt chương trình, nhận lễ phục và sổ Đoàn (bắt buộc, mang CMND, không giải quyết nhận thay): 18h45 ngày 15/12/2023 (Thứ 6).

Thông tin liên hệ: Nguyễn Trần An (0375004570) hoặc Phan Tạ Hoàng Nhi (0936575536)


Trân trọng