[THÔNG BÁO] VỀ CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ VÀ ĐỐI THOẠI VỚI BAN CHỦ NHIỆM KHOA MÔI TRƯỜNG (CT ĐẠI TRÀ)

Khoa Môi trường thông báo về Buổi gặp gỡ và đối thoại với Ban chủ nhiệm Khoa Môi trường như sau:

  • Thời gian: 13g00 – 16g00 ngày 26/4/2024 (Chiều thứ 6)
  • Địa điểm: Hội trường B (cơ sở Thủ Đức – Dĩ An)

Thành phần:

  • Ban chủ nhiệm Khoa;
  • Trưởng/Phó trưởng các Bộ môn;
  • Giáo vụ, TLSV Khoa;
  • Đại diện sinh viên các lớp. Số lượng phân bổ các lớp như sau:
LớpSố lượng
20KMT15
20CMT15
21KMT20
21CMT20
22KMT15
22CMT15
22QMT10
23KMT25
23CMT15
23QMT20

Nội dung: Trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc học tập, rèn luyện, các thắc mắc về công tác giáo vụ, hỗ trợ sinh viên,…

Để việc trao đổi hiệu quả, các bạn sinh viên có thể đặt trước câu hỏi theo form: Tại đây

Ban cán sự các lớp lập Danh sách tham dự và gửi về email: tqtra@hcmus.edu.vn (Thầy Trà) trước ngày 22/4/2024.

Trân trọng.