[THÔNG BÁO] VỀ CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ VÀ ĐỐI THOẠI VỚI BAN CHỦ NHIỆM KHOA MÔI TRƯỜNG (CT ĐỀ ÁN CLC)

Khoa Môi trường thông báo về Buổi gặp gỡ và đối thoại với Ban chủ nhiệm Khoa Môi trường như sau:

  • Thời gian: cập nhật sau
  • Địa điểm: Cơ sở 1 (Phòng Thông báo sau)

Thành phần:

  • Ban chủ nhiệm Khoa;
  • Giáo vụ, TLSV Khoa;
  • Tất cả sinh viên thuộc chương trình Đề án chất lượng cao (Khóa 2020 đến 2023).

Nội dung: Trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc học tập, rèn luyện, các thắc mắc về công tác giáo vụ, hỗ trợ sinh viên,…

Để việc trao đổi hiệu quả, các bạn sinh viên có thể đặt trước câu hỏi theo form: Tại đây

Trân trọng.