[Thông báo] Xét tuyển Nghiên cứu sinh ngành Môi trường đất và nước và ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường năm 2022 – đợt 2

1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: xét tuyển

2. DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

SttMã sốNgành đào tạoChỉ tiêu (dự kiến)
19440303Môi trường đất và nước3
29850101Quản lý tài nguyên và môi trường2

3. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

3.1 Trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đầu vào theo quy định.

3.2 Phỏng vấn xét tuyển:

  • Tiểu ban chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.
  • Điểm trung bình chung của tất cả thành viên Tiểu ban chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

3.3 Năng lực nghiên cứu: đạt yêu cầu về năng lực nghiên cứu như qui định tại mục 2.2 thông báo này

3.4 Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh:

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách ứng viên trúng tuyển căn cứ theo kết quả đánh giá của tiểu ban chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, năng lực nghiên cứu và chỉ tiêu xét tuyển năm 2022.

4. THỜI GIAN NHẬN HỔ SƠ DỰ TUYỂN:

  • Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển (có thể nhờ người thân nộp thay) tại Phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày 22/8/2022 đến 16g00, ngày 30/09/2022

5. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

5.1. Khung chương trình đào tạo:

– Cấu trúc chương trình đào tạo:

Đối tượng NCS Tổng số tín chỉ Trong đó gồm
Học phần bổ sung Học phần trình độ tiến sĩ Luận án tiến sĩ
Bắt buộc(9 tín chỉ) Tự chọn
NCS chưa có bằng thạc sĩ ≥ 125 ≥ 30(NCS học các môn học cơ sở và chuyên ngành của chương trình thạc sĩ) – Tiểu luận tổng quan (3TC)- Chuyên đề tiến sĩ (2 CĐ – 6TC) 6 – 12 80
NCS đã có bằng thạc sĩ ≥ 95 Áp dụng đối với NCS có bằng Thạc sĩ ngành gần hoặc ngành khác. Số tín chỉ được xét theo từng trường hợp cụ thể – Tiểu luận tổng quan (3TC)- Chuyên đề tiến sĩ (2 CĐ – 6TC) 6 – 12 80

– Chi tiết khung chương trình đào tào

5.2. Thời gian đào tạo, kế hoạch học tập:

a. Tổng thời gian đào tạo chương trình tiến sĩ: 3 năm (36 tháng) đối với có bằng thạc sĩ cùng ngành; 04 năm đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành; hệ chính quy.

b. Kế hoạch học tập: Khóa tuyển sẽ bắt đầu nhập học từ tháng 12/2022.

5.3. Học phí: Dự kiến mức thu học phí toàn khóa học (3 năm) chính quy theo khối ngành như sau

  • Ngành Môi trường đất và nước: 161.200.000 VNĐ
  • Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: 154.875.000 VNĐ

6. THÔNG TIN CHI TIẾT

  • Thông báo xét tuyển

https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2022-dot-2/