[THÔNG BÁO] Xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2023 – đợt 2

1. DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA KHOA MÔI TRƯỜNG:

Mã sốNgành đào tạoChỉ tiêu
9440303Môi trường đất và nước4
9850101Quản lý tài nguyên và môi trường3

2. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

2.1 Năng lực ngoại ngữ: Người dự tuyển đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đầu vào như quy định tại phụ lục 5.

2.2 Phỏng vấn xét tuyển:

 • Tiểu ban chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.
 • Điểm trung bình chung của tất cả thành viên Tiểu ban chuyên môn đạt từ 7.0 trở lên.

2.3 Năng lực nghiên cứu: đạt yêu cầu về năng lực nghiên cứu như qui định tại đây: link

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

Ứng viên đăng ký hồ sơ dự thi tại Phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH Khoa nhọc tự nhiên từ ngày thông báo đến ngày 29/09/2023. Ngoài hồ sơ do Phòng ĐT Sau đại học cung cấp, ứng viên cần chuẩn bị thêm các hồ sơ sau:

 • 01 bản sao bằng TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 bản sao bảng điểm TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 bản sao bằng TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 bản sao bảng điểm TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 02 tấm ảnh 3*4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)
 • 01 bản sao văn bằng ngoại ngữ (có sao y, còn trong thời hạn 12 tháng) hoặc 01 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không sao y)
 • 01 Sơ yếu lý lịch bản thân có xác nhận của địa phương nơi cư trú (mẫu 1)hoặc mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm)
 • 01 Lý lịch khoa học (mẫu 2), không cần xác nhận của Cơ quan hay địa phương
 • 01 Giấy khám sức khỏe (tại phòng khám đa khoa quận, huyện còn thời hạn 12 tháng)

4. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

 • Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển (có thể nhờ người thân nộp thay) tại Phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH Khoa học tự nhiên từ ngày thông báo đến 16g00, ngày 29/09/2023
 • Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.
 • Đối với ứng viên chưa có bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc bằng tốt nghiệp đại học thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp này ứng viên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp trước ngày 30/11/2023, sau thời hạn này các ứng viên không nộp bản sao bằng tốt nghiệp sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

5. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

 • Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển
 • Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN:

6.1. Thời gian phỏng vấn xét tuyển

 • 1 buổi trong thời gian từ ngày 21/10/2023 – 28/10/2023
 • Lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo sau ngày 09/10/2023 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn/

6.2. Điểm điểm phỏng vấn: Trường ĐH Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM

7. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: dự kiến công bố sau ngày 30/11/2023

8. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: