[THÔNG BÁO] Xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2024 – đợt 1

1. DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU CỦA KHOA MÔI TRƯỜNG:

Mã sốNgành đào tạoChỉ tiêu
9440303Môi trường đất và nước5
9850101Quản lý tài nguyên và môi trường5

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau:

2.1 Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau:

 • Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ ngành đúng (Phụ lục 1) hoặc ngành phù hợp (Phụ lục 2) với ngành dự tuyển trình độ tiến sĩ.
 • Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10) ngành đúng (Phụ lục 1hoặc ngành phù hợp (Phụ lục 2) với ngành dự tuyển trình độ tiến sĩ.
 • Trường hợp người tốt nghiệp thạc sĩ, đại học ngành phù hợp với ngành dự tuyển thì phải được xét môn học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.

Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có bảng công chứng tiếng Việt văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm tiếng Việt kèm giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT về văn bằng tốt nghiệp nước ngoài khi nộp hồ sơ dự thi.

2.2 Năng lực nghiên cứu

 • Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu (minh chứng bằng bảng điểm thạc sĩ có ghi phương thức đào tạo);
 • Hoặc có tối thiếu 01 bài báo, báo cáo khoa học đã công bố (minh chứng bằng bản sao bài báo, báo cáo khoa học đã công bố);
 • Hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các Cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ (minh chứng bằng giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan).

2.3 Giảng viên hướng dẫn (GVHD):

 • Mỗi Ứng viên có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó có ít nhất 01 người hướng dẫn là giảng viên cơ hữu của Trường ĐH KHTN hoặc các Đơn vị thành viên của ĐHQG-HCM.
 • Người hướng dẫn thỏa tiêu chí quy định tại Phụ lục 4a và có tên trong danh sách tại phụ lục 4b. Trường hợp GVHD chưa có tên tại phụ lục 4b, Ứng viên hoặc GVHD liên hệ bộ môn phụ trách ngành để cập nhật thông tin người hướng dẫn.

2.4 Về năng lực ngoại ngữ:

Ứng viên đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đầu vào như quy định tại phụ lục 5 thông báo này.

2.5 Bài luận về hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn)

 • Bài luận được viết và báo cáo bằng tiếng Việt và theo hướng dẫn tại Mẫu 1a, 1b.
 • Ứng viên có nguyện vọng đăng ký viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh thì nộp phiếu đăng ký tại Phòng ĐT Sau đại học chậm nhất là trước khi báo cáo tiểu luận tổng quan và phải được Nhà trường chấp thuận.

2.6 Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các viện có cùng ngành với người dự tuyển (chỉ được tối đa 1 thư giới thiệu từ GVHD)

2.7 Thâm niên công tác: không bắt buộc.

2.8 Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

2.9 Có đủ sức khỏe để học tập.

2.10 Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định.

3. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

3.1 Năng lực ngoại ngữ: Người dự tuyển đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đầu vào như quy định tại phụ lục 5 thông báo này.

3.2 Phỏng vấn xét tuyển:

 • Tiểu ban chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.
 • Điểm trung bình chung của tất cả thành viên Tiểu ban chuyên môn đạt từ 7.0 trở lên.

3.3 Năng lực nghiên cứu: đạt yêu cầu về năng lực nghiên cứu như qui định tại mục 2.2 thông báo này

3.4 Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh:

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách ứng viên trúng tuyển căn cứ theo kết quả đánh giá của tiểu ban chuyên môn, năng lực ngoại ngữ và chỉ tiêu xét tuyển năm 2024.

4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

Ứng viên đăng ký hồ sơ dự thi tại Phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên từ ngày thông báo đến ngày 26/04/2024. Ngoài đơn dự tuyển và túi hồ sơ nhận tại Phòng ĐT SĐH, ứng viên cần chuẩn bị đủ các hồ sơ sau:

 • 02 biên nhận hồ sơ (mẫu 2)
 • 01 bản sao bằng TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 bản sao bảng điểm TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 bản sao bằng TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 bản sao bảng điểm TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 tấm ảnh 3*4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)
 • 01 bản sao văn bằng ngoại ngữ (có sao y, còn trong thời hạn 12 tháng) hoặc 01 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không sao y)
 • 01 Sơ yếu lý lịch bản thân có xác nhận của địa phương (mẫu 3 hoặc mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm)
 • 01 Giấy khám sức khỏe (tại phòng khám đa khoa quận, huyện còn thời hạn 12 tháng)
 • 01 Lý lịch khoa học của NCS (mẫu 4)
 • Giấy đồng ý của tất cả giảng viên hướng dẫn (mẫu 5)
 • 02 thư giới thiệu của giảng viên (mẫu 6)
 • 01 giấy giời thiệu cơ quan cử đi học của NCS (nếu có)- mẫu 7
 • Lý lịch khoa học của người hướng dẫn, có xác nhận của cơ quan công tác (mẫu 8 hoặc theo mẫu của GVHD)
 • 05 quyển bài luận báo cáo xét tuyển của NCS (đã đóng quyển và có bìa) – mẫu 1a, 1b

5. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

 • Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển (có thể nhờ người thân nộp thay) tại Phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH Khoa học tự nhiên từ ngày thông báo đến 16g00, ngày 26/04/2024
 • Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.
 • Đối với ứng viên chưa có bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc bằng tốt nghiệp đại học thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp này ứng viên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp trước ngày 28/06/2024, sau thời hạn này các ứng viên không nộp bản sao bằng tốt nghiệp sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

6. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:

 • Lệ phí đăng ký dự tuyển và xét tuyển: 600.000đ/ thí sinh/ hồ sơ
 • Đóng lệ phí tại Phòng Đào tạo Sau đại học khi nộp hồ sơ dự tuyển

7. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN:

7.1. Thời gian phỏng vấn xét tuyển

 • 1 buổi trong thời gian từ ngày 25/05/2024 – 30/05/2024
 • Lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo sau ngày 09/05/2024 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn/

7.2. Điểm điểm phỏng vấn: Trường ĐH Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM

8. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: dự kiến công bố sau ngày 28/06/2024

9. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ: Phụ lục 6.

10. HỌC PHÍ: 

Dự kiến mức thu học phí năm thứ 1 chính quy theo khối ngành như sau

SttKhối ngànhCác ngành đào tạoMức thu
1IV– Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý chất rắn; Vật lý địa cầu.
– Vật lý vô tuyến và điện tử.
– Hóa hữu cơ; Hóa phân tích; Hóa lý thuyết và hóa lý.
– Sinh lý thực vật; Sinh lý học người và động vật; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học.
– Địa chất học; Môi trường đất và nước.
64.125.000
2V– Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo
– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng; Cơ sở toán cho tin học.
– Vật lý kỹ thuật.
69.375.000
3VIIQuản lý tài nguyên và môi trường.63.375.000

11. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ:

Người dự tuyển chưa đáp ứng được các qui định về điều kiện dự tuyển có thể nộp hồ sơ đăng ký học dự bị tiến sĩ. Các môn học và bài báo khoa học trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được bảo lưu tối đa 24 tháng.

Chương trình học dự bị tiến sĩ vui lòng xem chi tiết tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn/

12. PHỤ LỤC (đính kèm)

13. MẪU HỒ SƠ DỰ TUYỂN (đính kèm).

Thông báo đính kèm