[TUYỂN DỤNG] TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM 2023

Khoa Môi trường thông tin về việc Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam:

Thực hiện Quyết định số 821/QĐ-KSONMT ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam thông báo tuyển dụng 36 chỉ tiêu viên chức. Các vị trí tuyển dụng bao gồm:

 • Chuyên viên về hợp tác quốc tế (kiêm nhiệm về Khoa học công nghệ)
 • Chuyên viên về tổng hợp
 • Văn thư viên (kiêm nhiệm lưu trữ viên)
 • Chuyên viên về kế hoạch đầu tư.
 • Chuyên viên về Quản lý nguồn nhân lực (kiêm nhiệm thi đua, khen thưởng và cải cách hành chính)
 • Kế toán viên
 • Quan trắc viên TNMT hạng III

Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

 • Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: Trong 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển
  dụng viên chức được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
 • Địa điểm và hình thức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:
  • Địa điểm: Văn phòng – Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, phòng
   A403, tầng 4, Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường tại TP. HCM, địa
   chỉ: số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM. Điện thoại:
   0282.2530667.
  • Hình thức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại địa
   chỉ nêu trên, trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Nộp hồ sơ dự
   tuyển trực tiếp tại Văn phòng.


Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm: Tại đây

Trân trọng