THÔNG BÁO – TRIỂN KHAI ƯƠM MẦM SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa Môi trường thông tin về Thông báo Triển khai ươm mầm sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022 của Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM trong khuôn khổ Chương trình SV NCKH-CN năm 2022

Hồ sơ triển khai đăng ký tại: https://tinyurl.com/uommamsvnckh 

Trân trọng